Kontakt

Klub Sportowy Polkowice Sp. z o. o.

Wpisana do rejestru przedsiębiorstw

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000378660

NIP 502-010-05-81, REGON 021391487

ul Kopalniana 4
59-100 Polkowice

SEKRETARIAT
Katarzyna Lewińska
tel. 76/845-15-78
e-mail: klub@kspolkowice.pl


MARKETING
Jan Wierzbicki
tel. 76/845-15-78 wew. 15
tel. kom. 603-620-008
e-mail: jan.wierzbicki@kspolkowice.pl


KSIĘGOWOŚĆ
Główna Księgowa – Regina Szumska
Starszy specjalista ds. rachunkowych – Iwona Romańska
Specjalista ds. księgowości – Anita Szumska

e-mail: ksiegowosc@kspolkowice.pl
tel. 76/845-15-78 wew. 16


Dyrektor Klubu – Marek Staroń
tel. kom. 664-943-186
e-mail: m.staron@kspolkowice.pl

Koordynator Klubu – Krzysztof Wadas
tel. kom. 530-156-788
e-mail: k.wadas@kspolkowice.pl